Op 15 februari 2023 heeft het International Accreditation Forum (IAF) een nieuwe versie van MD 26 uitgebracht. Dit verplichte document van het IAF moet door Brand Compliance, en alle andere Certificerende Instellingen, worden gebruikt om te waarborgen dat de transitie naar ISO 27001:2022 op een consistente wijze uitgevoerd wordt.

Wijzigingen

We zetten de wijzigingen op een rijtje:

  • De overgangstermijn is verlengd
    Initiële audits en hercertificeringen mogen een half jaar langer uitgevoerd worden, d.w.z. tot 1 mei 2024 in plaats van tot 1 november 2023.
  • Verlenging van de audittijd
    Wanneer de transitieaudit separaat of gekoppeld aan een controleaudit wordt uitgevoerd bedraagt de audittijd nu minimaal een dag. Voorheen werd een halve dag gerekend.
    Wanneer de transitieaudit tijdens een hercertificering wordt uitgevoerd bedraagt de audittijd nu minimaal een halve dag. Voorheen werd geen extra tijd berekend.

Brand Compliance zal conform de nieuwe richtlijnen de transitieaudits plannen en uitvoeren.

Vragen

Heeft u nog vragen over de wijzigingen of het transitieproces in het algemeen? Bekijk de veelgestelde vragen of ons nieuwsbericht over de accreditatie. U kunt ook contact opnemen met Brand Compliance via info@brandcompliance.com of telefoonnummer +31 (0)73 220 2000.