In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is opgenomen dat certificering een mogelijkheid is voor organisaties om aan te tonen dat zij in overeenstemming werken met de eisen van de AVG met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De BC 5701:2022 standaard is ontwikkeld om organisaties te kunnen certificeren waarbij het object van de certificering een specifiek proces is van de verwerking van persoonsgegevens.

Waarom een AVG certificering?

Organisaties die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens hebben onder de AVG een aantoningsplicht (artikel 5 lid 2). Certificering van het verwerkingsproces is een manier om aan deze aantoningsplicht te voldoen.

De BC 5701 certificering

De certificering is opgebouwd met als uitgangspunt de verwerking van persoonsgegevens. Een organisatie moet een aantal elementen inregelen om dit verwerkingsproces conform de eisen van de AVG te laten verlopen. Daarnaast geeft certificering het vertrouwen naar de maatschappij dat voor de periode waarvoor een certificaat is uitgegeven een organisatie bij de verwerking van persoonsgegevens blijft voldoen aan de eisen van de BC 5701:2022, welke is gebaseerd op de AVG.

Hoe werkt het?

De BC 5701:2022 is een standaard. Deze standaard bevat criteria voor het aantoonbaar passend uitwerken en consistent toepassen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bij het verwerken van persoonsgegevens.

Ontwikkeling van de AVG certificering

Er kan pas over officiële AVG-certificering worden gesproken op het moment dat de Autoriteit Persoonsgegevens een positief besluit heeft gegeven ten aanzien van de BC 5701:2022 en Brand Compliance als organisatie voor het uitvoeren van deze standaard geaccrediteerd is. Momenteel ligt de aanvraag ter beoordeling bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u op termijn een officiële AVG-certificering overweegt is het interessant om contact met ons op te nemen. We kunnen gap-analyse op deze standaard uitvoeren. Een gap-analyse geeft in een kort tijdsbestek een goed beeld waar de organisatie staat omtrent het implementeren van de BC 5701/AVG.

Informatie aanvragen