Voert u financiële diensten uit van een organisatie die ze aan u heeft uitbesteed? Vragen zij aan u om aan te tonen dat u de gemaakte afspraken nakomt en deze gegevens op een correcte wijze verwerkt? Dat kan met een ISAE 3402 rapport die is opgesteld door een onafhankelijke partij. Hierin wordt beschreven hoe de gemaakte afspraken worden nagekomen.

ISAE 3402 verklaring

In een ISAE 3402 rapport worden de afspraken die gemaakt zijn beschreven. In het rapport wordt door een onafhankelijke auditor vastgelegd of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Ook wordt vastgelegd of de beheersmaatregelen die genomen zijn werken. De rapportage is uw bewijs naar de opdrachtgever waar u de financiële diensten van uit handen neemt, en aantoont dat u op een betrouwbare en veilige manier te werk gaat.

Het rapport op laten stellen

Het ISAE 3402 rapport is het bewijs dat de kwaliteit en informatiebeveiliging van de aan u uitbestede financiële processen in orde is zijn. Wij voeren graag voor u de audit uit die nodig is om de ISAE 3402 certificering te behalen. Graag gaan wij met u in gesprek over uw uitgangspositie en inventariseren samen welke stappen (wellicht) nog genomen moeten worden om klaar te zijn voor de audit. Onze accountmanagers maken graag een voorstel op maat voor u.

Informatie aanvragen