Brand Compliance is er alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Maar dienstverlening is mensenwerk en het kan dus voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Er zijn dan meerdere manieren waarop u uw klacht kunt indienen:

Een klacht indienen bij Brand Compliance

De eerste stap is altijd om een klacht bij ons in te dienen. Niet alleen omdat wij graag uw klacht willen verhelpen, maar ook omdat de Autoriteit Persoonsgegevens dit vereist voordat zij uw klacht in behandeling nemen. Wij adviseren u uw klacht schriftelijk in te dienen. Dit kunt u doen met behulp van ons klachtenformulier op de website, maar u kunt natuurlijk ook een e-mail of een brief sturen. De contactgegevens daarvoor vindt u onderaan iedere pagina op onze website.

< terug naar de privacy verklaring(en)

Een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij uw klacht hebben behandeld, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt uw klacht indienen via een formulier op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Klik hier voor meer informatie over het indienen van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Klik hier voor het klachtenformulier van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Het behandelen van uw klacht door de Gegevensbeschermingsautoriteit kan tot een boete leiden voor ons, maar nooit tot een schadevergoeding voor u. Als u financiële genoegdoening wenst dan moet u daarvoor naar de rechter.

< terug naar de privacy verklaring(en)