Wilt u een opleiding laten erkennen die recht geeft op Vlaams opleidingsverlof? Voert u arbeidsbemiddeling uit in opdracht van de VDAB? Begeleidt uw maatwerkbedrijf personen met een arbeidshandicap? Het zijn maar enkele voorbeelden van diensten waarvoor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie een beroep doet op dienstverleners.

Sinds september 2019 moeten dienstverleners binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie voldoen aan het Kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.

Wilt u een WSE kwaliteitsregistratie en aantonen dat u voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden? Dan is het BC 9022 Kwaliteitslabel of een kmo-portefeuille registratie iets voor u.

Door te voldoen aan de BC 9022 norm, laat u zien dat uw organisatie aan de vereiste kwaliteitsstandaarden voldoet. Ontdek hieronder meer over de WSE kwaliteitsregistratie en hoe u deze kunt behalen.

BC 9022 Kwaliteitslabel

WSE kwaliteitsregistratie

Vanaf 2 september 2021 worden enkel kwaliteitsbewijzen aanvaard die uitgereikt zijn door aanvaarde audit– of assessmentorganisaties. Eén van deze labels is het BC 9022 Kwaliteitslabel, ontwikkeld door Brand Compliance.

Met het BC 9022 label voldoet u aan de kwaliteitsvoorwaarden zoals beschreven in de norm. De kwaliteitsvoorwaarden zijn verdeeld over 3 thema’s: dienstverlening aan klanten, personeelsbeheer en financieel beheer. Na het behalen van het certificaat kunt u zich (her)registreren bij het WSE-Loket.

Het is belangrijk om een kwaliteitslabel op maat van uw organisatie te hebben, dat aansluit op uw visie op kwaliteitsmanagement. Hier is dan ook veel aandacht aan besteed bij de ontwikkeling van ons label.

Voor wie is het BC 9022 WSE Kwaliteitslabel?

Het BC 9022 Kwaliteitslabel is ontwikkeld en toepasbaar voor zowel kleine als grote organisaties. Voor dienstverleners die een dienstverlening verrichten in het kader van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en adviesverstrekking ongeacht de branche.

Biedt u één (of meerdere) van de maatregelen van VDAB of het Departement WSE aan, waarvoor u en/of uw klanten indirecte of directe financiering, subsidie of een andere vorm van ondersteuning vanuit het beleidsdomein WSE ontvangen?  Dan heeft u verplicht een kwaliteitslabel nodig. Met het BC 9022 kwaliteitslabel kunt u eveneens aantonen dat u voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden die worden opgelegd door het beleidsdomein WSE.

Lees meer over de procedure.

De kostprijs WSE kwaliteitsregistratie

De prijs voor een audit van het BC 9022 Kwaliteitslabel ligt tussen de 1.200,- en 3.640,- euro excl. BTW. De kosten zijn onder andere afhankelijk van de grootte van uw organisatie, maar ook van het aantal behandelde dossiers per jaar. Het certificaat van het BC 9022 Kwaliteitslabel is 3 jaar geldig.

Op het moment dat een dienstverlener net is gestart en dus minder dan 10 dossiers kan aantonen, is er een mogelijkheid voor een beperktere audit met daarbij een opvolgaudit. De eerste audit voor dienstverleners met minder dan 10 dossiers per jaar begint bij 1200,- euro excl. BTW.

Informatie aanvragen

FAQ

Ik heb het BC 9022 Kwaliteitslabel en wil (ook) kmo-portefeuille. Moet ik een hele nieuwe audit laten uitvoeren?

Neen, indien u beschikt over het BC 9022 Kwaliteitslabel heeft u bepaalde vrijstellingen voor een kmo-portefeuille audit. U dient dan enkel de normelementen Kennis van de kmo-portefeuille en Integriteit te laten toetsen.

Ik heb kmo-portefeuille en wil het BC 9022 kwaliteitslabel, moet ik een hele nieuwe audit laten uitvoeren?

Dit is afhankelijk van uw situatie. Neem contact op met onze accountmanager voor het bespreken van de mogelijkheden.

Ik heb kmo-portefeuille en wil een WSE kwaliteitsregistratie. Moet ik hiervoor een audit laten uitvoeren voor het BC 9022 Kwaliteitslabel?

Neen, een kmo- portefeuille registratie kunt u indienen bij het DWSE waarmee u een WSE kwaliteitsregistratie ontvangt.

Waarom voldoe ik met kmo-portefeuille niet automatisch aan de kwaliteitsregistratie van WSE?

Omdat de kmo-portefeuille onder het beleidsdomein Innoveren en Ondernemen valt, en de WSE kwaliteitsregistratie onder het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Als u kmo-portefeuille heeft, kunt u de kwaliteitsregistratie van WSE online aanvragen via het WSE-loket. U moet aantonen op welke manier uw organisatie aan de kwaliteitsvoorwaarden voldoet. Dit kunt u doen d.m.v. uw registratie van de kmo-portefeuille.

Waarvoor moet ik kiezen kmo-p of BC 9022 Kwaliteitslabel?

Bekijk de vergelijking tussen kmo-p en het BC 9022 Kwaliteitslabel op de website of neem contact op met onze accountmanager.

Ik wil subsidie in het kader van WSE, moet ik bij jullie zijn?

Wilt u als dienstverlener diensten leveren aan werkzoekenden, werkenden en of organisaties of biedt u één (of meerdere) van de maatregelen van VDAB of het Departement WSE aan, waarvoor u en/of uw klanten indirecte of directe financiering, subsidie of een andere vorm van ondersteuning vanuit het beleidsdomein WSE ontvangen?  Om van deze subsidies/ ondersteuning gebruik te kunnen maken, heeft u verplicht een WSE kwaliteitsregistratie nodig. Dit kan door het BC 9022 Kwaliteitslabel. Hiervoor kunt u bij Brand Compliance een audit aanvragen.

Vervolgens kunt u de WSE kwaliteitsregistratie online aanvragen via het WSE-loket waar u moet aantonen op welke manier uw organisatie aan de opgelegde kwaliteitsvoorwaarden voldoet. Dit doet u door middel van het BC9022 Kwaliteitslabel.

Hoeveel subsidie kan ik maximaal krijgen met het BC 9022 Kwaliteitslabel?

Met het BC 9022 Kwaliteitslabel kunt u geen subsidies bekomen. Om subsidie of een ander vorm van ondersteuning te ontvangen vanuit het beleidsdomein WSE moet u online via het WSE-loket een WSE kwaliteitsregistratie aanvragen. Om aan te tonen dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden, heeft u een BC 9022 kwaliteitslabel nodig (of een kmo-portefeuille). Wanneer u de WSE registratie ontvangen heeft vanuit het Departement WSE, kunt u één van de maatregelen aanvragen waarvoor uw organisatie financiering vanuit het beleidsdomein WSE kan ontvangen.

Hoe kan ik aantonen dat mijn organisatie aan de kwaliteitsvoorwaarden van WSE voldoet?

Aantonen dat uw organisatie aan de kwaliteitsvoorwaarden voldoet kan via het BC9022 Kwaliteitslabel, of via een kmo-portefeuille.