Als organisatie in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) is het belangrijk om te voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden. De WSE kwaliteitsregistratie behalen kan daarbij helpen. Door te voldoen aan de BC 9022 norm, laat u zien dat uw organisatie aan de vereiste kwaliteitsstandaarden voldoet. Ontdek hier meer over de WSE kwaliteitsregistratie en hoe u deze kunt behalen.

Sinds september 2019 wilt het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) van de Vlaamse overheid uniform en transparant zijn naar u als dienstverlener. Wanneer u één van de 24 maatregelen wilt aanvragen, gelden er kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau. Wilt u een WSE kwaliteitsregistratie en aantonen dat u voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden? Dan is het BC 9022 Kwaliteitslabel of een kmo-portefeuille registratie iets voor u.

BC 9022 Kwaliteitslabel

WSE kwaliteitsregistratie

Sinds september 2019 legt het beleidsdomein Werk en Sociale Economie kwaliteitsvoorwaarden op aan dienstverleners die diensten willen leveren aan werkzoekenden, werkenden en of organisaties die hiervoor indirect of direct financiering aanvragen via het beleidsdomein WSE Vlaanderen. Met het behalen van het BC 9022 Kwaliteitslabel voldoet u aantoonbaar aan deze voorwaarden.

Het BC 9022 Kwaliteitslabel is ontwikkeld door Brand Compliance. U ontvangt het label als u voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden zoals beschreven in de norm. De kwaliteitsvoorwaarden zijn verdeeld over 3 thema’s: dienstverlening aan klanten, personeelsbeheer en financieel beheer. Elk thema is weer onderverdeeld in categorieën. In het document wordt een duidelijke toelichting gegeven om u voor te bereiden op de audit.

Voor wie is het BC 9022 WSE Kwaliteitslabel?

Het BC 9022 Kwaliteitslabel is speciaal ontwikkeld voor dienstverleners die een dienstverlening verrichten in het kader van werkgelegenheidsbeleid, professionele vorming en sociale economie. Het gaat dan specifiek over dienstverlening op vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en adviesverstrekking.

Biedt u één (of meerdere) van de 24 maatregelen van VDAB, Syntra Vlaanderen en het Departement WSE aan, waarvoor u en/of uw klanten indirecte of directe financiering, subsidie of een andere vorm van ondersteuning vanuit het beleidsdomein WSE ontvangen?  Dan hebt u verplicht een kwaliteitslabel nodig. Met het BC 9022 kwaliteitslabel kunt u aantonen dat u voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden die worden opgelegd door het beleidsdomein WSE.

Lees meer over de procedure.

De kostprijs WSE kwaliteitsregistratie

De prijs voor een audit van het BC 9022 Kwaliteitslabel ligt tussen de EUR 1.200 en EUR 3.640 excl. BTW. De kosten zijn onder andere afhankelijk van de grootte van uw organisatie maar ook van het aantal behandelde dossiers per jaar. Het certificaat van het BC 9022 Kwaliteitslabel is voor 3 jaar geldig.

Op het moment dat een dienstverlener net is gestart en dus minder dan 10 dossiers kan aantonen, is er een mogelijkheid voor een beperktere audit met daarbij een opvolgaudit. De eerste audit voor dienstverleners met minder dan 10 dossiers per jaar begint bij EUR 1200 excl. BTW.

Informatie aanvragen

FAQ

Ik heb het BC 9022 Kwaliteitslabel en wil (ook) kmo-portefeuille. Moet ik een hele nieuwe audit laten uitvoeren?

Neen, indien u beschikt over het BC 9022 Kwaliteitslabel kunt u een WSE kwaliteitsregistratie bij het Departement WSE (WSE-loket) aanvragen. Op basis van deze registratie krijgt u op 4 van de 5 luiken vrijstelling voor kmo-portefeuille.

Ik heb kmo-portefeuille en wil het BC 9022 kwaliteitslabel, moet ik een hele nieuwe audit laten uitvoeren?

Dit is afhankelijk van uw situatie. Neem contact op met onze accountmanager voor het bespreken van de mogelijkheden.

Ik heb kmo-portefeuille en wil een WSE kwaliteitsregistratie. Moet ik hiervoor een audit laten uitvoeren voor het BC 9022 Kwaliteitslabel?

Neen, een kmo- portefeuille registratie kan u indienen bij het DWSE waarmee u een WSE kwaliteitsregistratie ontvangt.

Waarom voldoe ik met kmo-portefeuille niet automatisch aan de kwaliteitsregistratie van WSE?

Omdat kmo-portefeuille onder het beleidsdomein Innoveren en Ondernemen valt en de WSE kwaliteitsregistratie valt onder het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Als u kmo-portefeuille heeft, kan u de kwaliteitsregistratie van WSE online aanvragen via het WSE-loket. U moet aantonen op welke manier uw organisatie aan de kwaliteitsvoorwaarden voldoet. Dit kan u doen d.m.v. uw registratie van de kmo-portefeuille.

Waarvoor moet ik kiezen kmo-p of BC 9022 Kwaliteitslabel?

Bekijk de vergelijking tussen kmop en het BC 9022 Kwaliteitslabel op de website of neem contact op met onze accountmanager.

Ik wil subsidie in het kader van WSE, moet ik bij jullie zijn?

Wilt u als dienstverlener diensten leveren aan werkzoekenden, werkenden en of organisaties én biedt u één (of meerdere) van de 28 maatregelen van VDAB, Syntra Vlaanderen en het Departement WSE aan, waarvoor u en/of uw klanten indirecte of directe financiering, subsidie of een andere vorm van ondersteuning vanuit het beleidsdomein WSE ontvangen?  Dan kan u de WSE kwaliteitsregistratie online aanvragen via het WSE-loket waar u moet aantonen op welke manier uw organisatie aan de opgelegde kwaliteitsvoorwaarden voldoet. Dit kan door het BC 9022 Kwaliteitslabel. Waarvoor u bij Brand Compliance een audit kan aanvragen.

Om van deze subsidies/ ondersteuning gebruik te kunnen maken, heeft u verplicht een WSE kwaliteitsregistratie nodig.

Hoeveel subsidie kan ik maximaal krijgen met het BC 9022 Kwaliteitslabel?

Met het BC 9022 Kwaliteitslabel kunt u geen subsidies bekomen. Om subsidie of een ander vorm van ondersteuning te ontvangen vanuit het beleidsdomein WSE moet u online via het WSE-loket een WSE kwaliteitsregistratie aanvragen. Om aan te tonen dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden, heeft u een BC 9022 kwaliteitslabel nodig (of een kmo-portefeuille). Wanneer u de WSE registratie ontvangen heeft vanuit het Departement WSE, kan u één van de 28 maatregelen aanvragen waarvoor uw organisatie financiering vanuit het beleidsdomein WSE kan ontvangen.

Hoe kan ik aantonen dat mijn organisatie aan de kwaliteitsvoorwaarden van WSE voldoet?

Aantonen dat uw organisatie aan de kwaliteitsvoorwaarden voldoet kan via het BC9022 Kwaliteitslabel, of via een kmo-portefeuille.