In augustus 2023 is de Europese versie van ISO 27001 beschikbaar gekomen, de ISO 27001:2023. De publicatie heeft een jaar na publicatie van de mondiale versie (ISO 27001:2022) plaatsgevonden. Dit heeft tot gevolg dat zij een ander jaartal dragen.

ISO 27001:2023

De Europese versie

Om wereldwijde normen op Europees niveau te harmoniseren, zijn er specifieke procedures ingesteld. Europese normen zijn uniform over alle EU-landen en conflicterende normen worden niet toegestaan. De Europese versie is identiek aan de wereldwijde versie, echter met toevoeging van een Europees voorwoord.

Wat is het effect op mijn certificering tegen ISO 27001:2022?

Een veel gestelde vraag is of de 2023 versie invloed heeft op de bestaande certificeringen die zijn behaald volgens ISO 27001:2022. Gelukkig heeft de introductie van ISO 27001:2023 geen effect op bestaande certificeringen die zijn verkregen (of in de toekomst worden afgegeven) volgens ISO 27001:2022.

Klik hier wanneer u meer wilt lezen over de ISO 27001 certificering >