Met trots kondigen wij aan dat Brand Compliance in februari 2023 ’s werelds eerste twee certificaten heeft uitgereikt voor ISO 19770-1, de internationale standaard voor IT asset management (ITAM). De eerste twee organisaties die voldoen aan de eisen van deze standaard zijn Softline Group en HDIGefeliciteerd!

ISO 19770-1

itam

ISO 19770-1 is een internationale standaard die is ontworpen om organisaties te helpen bij het beheren van hun IT-activiteiten. Hieronder valt het beheer van hardware, software, licenties, documentatie en andere IT-activiteiten. Het doel van ITAM is om de waarde van IT-middelen te maximaliseren door de kosten te verlagen, de prestaties te verbeteren en de risico’s te verminderen. ITAM omvat ook het beheer van IT-contracten, het beheer van IT-inventaris, het beheer van IT-services en het beheer van IT-beveiliging.

ITAM Forum

In 2022 kwam Brand Compliance voor het eerst in contact met het ITAM Forum, een internationale organisatie gericht op het bevorderen van IT asset management in de wereld. Het ITAM forum wordt geleid door ITAM experts en wordt gesteund door partijen die veel belang hechten aan ITAM. Het doel is onder andere de aandacht voor IT asset management wereldwijd te verhogen en het ontwikkelen van een certificatieschema. Immers voor elke norm is er een certificatieschema nodig waarin wordt beschreven op welke manier een certificatieaudit uitgevoerd dient te worden.

Het ITAM Forum hecht veel belang aan kwalitatief goede certificering en heeft zorggedragen voor de totstandkoming van een goed werkbaar certificatieschema (ISO 19770-11) en een document met aanvullende kwaliteitseisen. Brand Compliance heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de aanvullende eisen. Na het afronden van deze stap is Brand Compliance gestart met het uitvoeren van ITAM certificatieaudits onder de vastgestelde aanvullende voorwaarden.

Certificering

Onze auditor, Yorick Heijink, heeft samen met onze klanten de eerste certificeringstrajecten doorlopen en vond het bijzonder om betrokken te zijn bij een nieuw certificatieproces in een daarvoor nog niet gecertificeerde branche. Yorick ziet relevantie voor IT asset management voor alle soorten organisaties, groot en klein, vooral wanneer de impact van de middelen binnen organisaties groter wordt.

Interesse?

Heeft u (mogelijk) interesse om uw organisatie te laten certificeren tegen ISO 19770-1 en zo te kunnen aantonen dat uw organisatie haar IT-activiteiten conform een zeker kwaliteitsniveau beheert? Neem dan contact op met onze Accountmanager Jade, ze vertelt u er graag meer over!