Accreditatie

Het voordeel van certificering onder accreditatie is dat de Certificerende Instelling een betrouwbare en erkende partij is, die voldoet aan de internationale normen en criteria voor accreditatie. Accreditatie geeft een extra garantie dat alle processen en procedures voldoen aan de eisen van ISO/IEC 17021 en andere relevante normen. Hierdoor kunnen onze klanten erop vertrouwen dat de certificering onder accreditatie betrouwbaar is.

Brand Compliance certificeert niet onder accreditatie als de scope van de certificering afwijkt van de genoemde werkgebieden. Als de scope van certificering valt onder de genoemde werkgebieden, vindt certificering altijd onder accreditatie plaats.

Omdat we als Certificerende Instelling in verschillende landen actief zijn is het belangrijk om transparant te zijn in onze accreditaties:

Nederland

In Nederland zijn we voor een aantal diensten geaccrediteerd. Deze accreditaties vindt je hier.

België

Vanuit onze Belgische entiteit bieden we in de basis certificeringen aan voor KMO en WSE. De overige diensten op de Belgische markt worden via onze Nederlandse entiteit aangeboden. Kijk hierboven welke diensten onder accreditatie aangeboden kunnen worden.

Op termijn wil Brand Compliance België een accreditatieaanvraag doen bij BELAC zodat klanten op de Belgische markt voor een aantal diensten onder Belgische accreditatie gecertificeerd kunnen worden.

Zweden

Onze klanten in Zweden worden bediend door onze Nederlandse entiteit. De contracten vallen daarmee onder Nederlandse accreditatie.

Onpartijdigheid

Het management van Brand Compliance is zich bewust van het feit dat de organisatie een onpartijdige positie dient in te nemen en te behouden tijdens het uitvoeren van certificatieactiviteiten. We hebben om deze reden maatregelen getroffen om belangenverstrengeling te voorkomen. Als gevolg hiervan:

  • kan Brand Compliance klanten waarvoor certificatieactiviteiten worden uitgevoerd trainingen geven waarin algemene informatie wordt gegeven die ook publiekelijk beschikbaar is, maar worden er geen bedrijfsspecifieke trainingen gegeven;
  • kan Brand Compliance klanten waarvoor certificatieactiviteiten worden uitgevoerd niet voorzien in interne audits/reviews of andere adviesdiensten met betrekking tot het te certificeren managementsysteem;
  • neemt Brand Compliance een onafhankelijke positie in ten aanzien van de personen of instanties die wel interne audits/reviews of andere adviesdiensten bij te certificeren klanten uitvoeren;
  • kan Brand Compliance verbeterpunten in het managementsysteem van klanten waarvoor certificatieactiviteiten worden uitgevoerd in kaart brengen, maar geen advies geven over de invulling van de te nemen maatregelen;
  • kan Brand Compliance geen certificatie-instellingen certificeren of zelf gecertificeerd worden.

Voorwaarden & Reglementen

Brand Compliance staat voor zichtbare betrouwbaarheid. Die transparantie en betrouwbaarheid wordt overal doorgevoerd, ook in de kleine lettertjes. Wij houden niet van verborgen regels en voorwaarden en dus zeggen we gewoon waar het op staat. Daarom hebben wij onze voorwaarden, procedures en reglementen vastgelegd en opgedeeld in een aantal documenten.