BC 5701Organisaties die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens hebben onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een aantoningsplicht (artikel 5 lid 2) dat zij in overeenstemming werken met de eisen van de AVG/GDPR. In de AVG/GDPR is opgenomen dat certificering een mogelijkheid is voor organisaties om dit aan te tonen.

De BC 5701 Certificatiecriteria zijn ontwikkeld om organisaties te kunnen certificeren waarbij het object van de certificering een specifiek proces is van de verwerking van persoonsgegevens.

Wat BC 5701 uw organisatie te bieden heeft:

 • Versterkte gegevensbescherming
  BC 5701 biedt een kader voor het beschermen van persoonsgegevens, het verminderen van het risico op gegevenslekken en het waarborgen van de GDPR/AVG-naleving. Door deze certificering te implementeren, kunt u proactief privacykwesties aanpakken.
 • Concurrentievoordeel
  Door een van de eerste gebruikers van BC 5701 te worden, positioneert u uw organisatie als een voorloper op het gebied van gegevensbescherming en toont u uw inzet voor privacy.
 • Klantvertrouwen
  Met het BC 5701-certificaat communiceert u naar uw klanten dat hun persoonlijke informatie met de grootste zorg wordt behandeld. Hun vertrouwen versterkt uw relaties, verhoogt de klantloyaliteit en verbetert uw reputatie.
 • Geoptimaliseerde processen
  Het implementeren van BC 5701 stelt u in staat om uw gegevensbescherming te optimaliseren, interne processen te stroomlijnen en te voldoen aan de AVG/GDPR.

BC 5701 whitepaper

We hebben een AVG-certificatiemechanisme whitepaper samengesteld met meer informatie. U kunt kosteloos onze whitepaper aanvragen, met daarin een overzichtelijke samenvatting over BC 5701 certificering:

 • De waarde van AVG/GDPR-certificering
 • De opbouw van de BC 5701 Certificatiecriteria
 • Voor wie en wat de certificatiecriteria geschikt zijn
 • De inhoud van de BC 5701
 • Implementatie en certificering

Checklist BC 5701 certificering

Om te starten met de BC 5701 certificering kunt u de volgende checklist gebruiken:

 • Schaf de BC 5701 Certificatiecriteria aan op onze website.
 • Plan een kennismakingsgesprek met een van onze specialisten.
 • Volg een training om de benodigde kennis over BC 5701 te verwerven, bijvoorbeeld BC 5701 Implementatie Professional.
 • Implementeer de BC 5701 in uw organisatie en zorg dat uw systeem aan de certificatiecriteria voldoen.
 • Voer interne audits uit om te controleren of het systeem goed werkt en om te beoordelen of uw systeem aan de certificatiecriteria voldoet.
 • Laat het management de resultaten van de interne audit beoordelen en neem eventuele corrigerende maatregelen. Leg de conclusie over het voldoen aan de eisen vast in de directiebeoordeling.
 • Laat een onafhankelijke auditor van Brand Compliance bepalen of uw managementsysteem voldoet aan alle BC 5701 Certificatiecriteria.
 • Als uw organisatie voldoet aan de certificatiecriteria, ontvangt u van ons een BC 5701 certificaat.

Wat kost een BC 5701-certificering?

De kosten voor de certificatie van de BC 5701 zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van processen, hoeveelheid FTE en locaties. Om een berekening te maken is het raadzaam om een kennismakingsgesprek te voeren. De uiteindelijke prijs bestaat uit het aantal uur dat Brand Compliance met de audit bezig is, de kosten van juridische expertise rondom de AVG in uw werkgebied, het schrijven van de auditrapportage en andere bijkomende kosten zoals het certificaat, administratie– en reiskosten.

Gap-analyse

Indien u op termijn een officiële AVG-certificering overweegt is het interessant om contact met ons op te nemen. We kunnen (alvast) een gap-analyse op deze certificatiecriteria uitvoeren. Een gap-analyse geeft in een kort tijdsbestek een goed beeld waar uw organisatie staat omtrent het implementeren van de BC 5701/AVG-certificering.

Informatie aanvragen

FAQ

Is de BC 5701-certificering een officiële AVG/GDPR-certificering?

Er kan pas over officiële AVG/GDPR-certificering worden gesproken op het moment dat de Gegevensbeschermingsautoriteit een positief besluit heeft gegeven ten aanzien van de BC 5701 en Brand Compliance als organisatie voor het uitvoeren van deze certificatiecriteria geaccrediteerd is. Momenteel ligt de aanvraag ter beoordeling bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Nederland.